ZIMNÁ ÚDRŽBA

V zimných mesiacoch zabezpečujeme zimnú údržbu v okolí bytových domov, firemných budov a iných areálov. Našou prioritou je zabezpečiť schodnosť chodníkov a ciest v daných objektoch v čo najkratšom čase pre Vašu bezpečnosť.

Špecifikácia poskytovaných služieb

Odhŕňanie snehu z pred bytových domov
Odhŕňanie snehu v iných areáloch
Zabezpečenie schodnosti chodníkov (posyp odhrnutých plôch soľou, sekanie ľadu)
Odpratávanie snehu z terás a zo striech

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.